راهنمای تکمیل ساجات

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق (معاونت فنی و عمران استانداری فعلی) شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمانکار دسته بندی نموده است .

برای  دریافت راهنمای استفاده از سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

  لطفا برای رویت و دانلود pdf راهنمای تکمیل ساجات کلیک نمایید.

 

 

موارد مرتبط: