راهنمای مشاوران

راهنمای مشاوران

راهنمای رتبه بندی مشاوران:

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت (مشاوران حقیقی):

 1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
 2. عدم سوء پیشینه کیفری موثر
 3. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی
 4. عضویت در سازمان استان
 5. عدم سابقه محرومیت،‌ محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسین مشاور و عدم اشتغال به کار در شرکت های پیمانکاری

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت (مشاوران حقوقی):

 1. شرکت در سازمان ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.
 2. عدم محرومیت، محکومیت و یا ممنوعیت از انجام کارهای مهندسین مشاور.
 3. عضویت در سازمان استان ( هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکت های پیمانکاری نباشند.)

طریقه تقاضای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران:

متقاضی باید فرم تقاضای رتبه بندی خود را تکمیل و به همراه مدارک و مستندات به واحد رتبه بندی تحویل و رسید را دریافت نماید.(صحت مدارک ارائه شده از طرف متقاضی توسط كميته استعلام می گردد.)

عوامل امتیازآور مشاوران حقیقی:

 • مقطع تحصیلی
 • معدل
 • تجارب مفید و موثر
 • آزمون ادواری
 • سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور و اجرایی
 • سوابق مدیریت
 • دوره های آموزشی
 • مقالات علمی،‌تحقیقات، تالیفات،‌ترجمه های و طرح های ارزنده
 • حضور در سمینارها و کنفرانس ها
 • کسب رتبه در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری
 • کسب رتبه در المپیادهای معتبر جهانی و بین المللی دانشجویی و اختراعات، اکتشافات و تحقیق (برگزیده مسابقات و جشنواره های معتبر داخلی و خارجی).

 

عوامل امتیازآور مشاوران حقوقی:

 • مقطع تحصیلی و تجارب مفید و موثر مدیرعامل هیئت مدیره و افراد فنی
 • سوابق قرارداهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور توسط شرکت
 • امکانات و تجهیزات شرکت(مساحت دفتر،کتابخانه،رایانه،چاپگر،پلاتر و تجهیزات فنی و اداری)

(ارائه تمامی مدارک و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروری است.)

 

موارد مرتبط: