راهنمای EPC

77777

راهنمای-تکمیل-ساجات

راهنمای EPC

EPC چیست؟ راهنمای EPC

• EPC مخفف واژگان Engineering procurement construction است، که به سادگی می توان آن را به مهندسی،‌ تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد.
• نام دیگری است که معادل پروژه کلید در دست در نظر گرفته می شود.در چنین پروژه هایی تمام فعالیت های مربوط به اجرای پروژه از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات کالا و ساخت نهایی برعهده یک پیمانکار گذاشته می شود.

تقسیم بندی تخصصها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت به شرح زیر است :
رشته EPC ساختمان ، شامل تخصص های :
1. ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
2. ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی
3. معماری داخلی
4. نوسازی و احیای بافت های فرسوده شهری راهنمای EPC
5. مقاوم سازی و پدافند غیرعامل ساختمان های موجود

رشته EPC آب ، شامل تخصص های :
1. سدسازی و سازه های آبی
2. شبکه های آبیاری و زهکشی
3. تاسیسات آب و فاضلاب
4. حفاظت و مهندسی رودخانه
5. تونل و ساز ههای زیرزمینی
6. مقاوم سازی
رشته EPC راه و ترابری، شامل تخصص های :
1. راه سازی
2. پل و تونل سازی
3. حمل و نقل ریلی
4. فرودگاه سازی
5. بندرسازی
6. مقاوم سازی

رشته EPC کشاورزی شامل تخصص های :
1. کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
2. شیلات و آبزیان
3. فضای سبز
4. آبیاری تحت فشار

رشته EPC آثار تاریخی و فرهنگی شامل تخصصهای:
1. پژوهش های فرهنگی و تاریخی
2. مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
3. معرفی
4. مقاوم سازی

راهنمای EPC

موارد مرتبط: