رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران در ایلام

رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران در ایلام

رتبه بندی در ایلام،

رتبه بندی شرکت در ایلام،

رتبه بندی پیمانکاران در ایلام،

رتبه بندی ساجات

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی

رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سایت رتبه بندی پیمانکاران

استعلام رتبه شرکت

سامانه رتبه بندی پیمانکاران

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری

شرایط اخذ رتبه 5 ابنیه

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 94

مدارک لازم جهت اخذ رتبه بندی شرکت پیمانکاری در ایلام:

1-تعهدنامه محضری یا سازمان ، تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولت بایست ارائه گردد.

البته شایان ذکر است که تعهدنامه محضری ، کلیه اعضای هیئت مدیره ملزوم است

2-درج رتبه ای که متقاضی خواهان آن است در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت که

می بایست با آخرین آدرس مندرج در روزنامه مطابقت کند.

3-ارائه اصل گواهینامه رتبه بندی(در صورتی که شرکت قبلا دارای رتبه بوده است )

4-ارائه مدارک کپی برابر اصل تمامی روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی اعم از : شرکت نامه و تقاضانامه ، اساسنامه و … 

5-آخرین صورت جلسه سهامداران شرکت و یا موسسه منظور.

6-مدارک لازم هویتی که شامل : کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی که در A4 تنظیم گردیده است

7-مدارک لازم هویتی که شامل : کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی و در صورت لزوم اصل مدارک

تحصیلی که جهت بررسی بازدید کارشناس نیاز است.

8-ارائه کپی کارت پایان خدمت 

9-مندرج ساختن آدرس و شماره تماس افراد امتیاز آور و سهامداران ۵ و

زیر ۵% سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس است.

10-ارائه اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

11-ارائه کپی قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها

12-ارائه تاییدیه عملکرد که شامل : مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده

توسط کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام در سربرگ کارفرما

(برای شرکت هایی که درخواست رتبه هایی 4 به بالا دارند)

13-ارائه اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه

و جدول شماره ۶ همچنین جدول سود و زیان جدول شماره ۵

رتبه بندی در ایلام 

شایان ذکر است که مشاوران متخصص گروه وکلای داته در تمام مراحل از  ثبت نام اولیه در سامانه ساجات ،

دریافت گذر واژه دوم ، ورود اطلاعات و …  تا اخذ گواهینامه صلاحیت در خدمت شما متقاضیان محترم خواهند بود . 

 

رتبه بندی در ایلام