وحدت رویه پیمانکاران

12335

 

لطفا برای رویت و دانلود pdf وحدت رویه پیمانکارکلیک نمایید.

 وحدت رویه پیمانکاران

وحدت رویه چیست؟

زمانی که شعبه ای از مراجع عالی قضایی در خصوص موضوعی استنباط خاصی از قانون می کند و بر اساس استنباط خود حکمی را به استناد ماده قانونی صادر میکند ، در حالی که شعبه دیگری از همان مرجع عالی درباره موضوع مشابه برداشت دیگری را از همان ماده قانونی می کند و حکمی را که مغایر حکم شعبه قبلی است صادر می کند در حالیکه موضوع مطرح شده در هر دو شعبه کاملا مشابه بوده و استناد قانونی هر دو یکی است در چنین مواردی قانون گذار پیش بینی کرده است که هیات عمومی دیوان عالی کشور که متشکل از قضات دیوان عالی کشور هستند تشکیل گردد و پس از بحث و گفتگو بررسی نظر اکثریت حاضر بعنوان یک رای وحدت رویه اعلام گردد .

گاهی موضوع مورد بحث جنبه حقوقی دارد و گاهی جنبه کیفری:

در جنبه حقوقی تمام قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور هیات عمومی را تشکیل می دهند.

اگر موضوع جنبه کیفری داشته باشد، رئیس هیات عمومی ، رئیس دیوان عالی کشور است و هر تصمیمی در هیات عمومی گرفته شد همانند قانون برای تمام مراجع قضایی لازم الاتباع خواهد بود.

به تصمیمی که در هیات عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ میشود رای وحدت رویه میگویند. گاهی هم هیات عمومی دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف رای اصراری دادگاه ها تشکیل می شود.

 وحدت رویه پیمانکاران

موارد مرتبط: