راهنمای EPC

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه:

 

 1.  تعهد نامه ( سازمان، محضری، منع مداخله کارکنان دولت) تعهد نامه محضری برای کلیه اعضای هیئت مدیره الزامی است.
 2. در صورت دارا بودن رتبه قبلی ( اصل گواهینامه رتبه بندی(
 3. تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
 4. کپی برابر اصل کلیه روزنامه ها( روزنامه رسمی) و اوراق ثبتی شامل: شرکتنامه و تقاضانامه، اساسنامه ( سازمان ثبت شرکت ها(
 5. آخرین صورتجلسه سهامداران( کلیه سهام شرکت با نام باشد) شرکت های سهامی خاص صورت جلسه ثبتی ارائه گردد.
 6. کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع (A4) .
 7. کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت رویت کارشناس.
 8. کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته.
 9. آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران 5% و زیر 5% سهم ( در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد(
 10. اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی.
 11. سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد درآن شرکت (به همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت ، شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.
 12. کپی موافقتنامه یا قرارداد و تاییدیه کارکردها (پشت هر پیمان(
 13. تاییدیه کارکردها( مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی ، نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما(.
 14. اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه ( ترازنامه، جدول شماره 6، جدول سود و زیان یا جدول شماره).

 

 

موارد مرتبط:

راهنمای EPC

شرایط EPC

بخشنامه EPC

آیین نامه EPC

وحدت رویه EPC

نوامبر 11, 2017

مدارک مورد نیاز EPC

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه:    تعهد نامه ( سازمان، محضری، منع مداخله کارکنان دولت) تعهد نامه محضری برای کلیه اعضای هیئت مدیره الزامی است. […]