مدارک لازم اخذ رتبه 5 پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری :

  1. کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت
  2. مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه، روزنامه ی رسمی، تاسیس و تغییرات
  3. مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه ی رسمی، تاسیس و تغییرات
  4. ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه ی رسمی شرکت
  5. کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
  6. کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

مدارک لازم اخذ رتبه 5 پیمانکاری

موارد مرتبط:

نوامبر 12, 2017
مدارک لازم اخذ رتبه 5 پیمانکاری

مدارک لازم اخذ رتبه 5 پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری : کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه، روزنامه ی رسمی، […]
نوامبر 12, 2017
مدارک لازم اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری

مدارک لازم اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری

رتبه بندی یا گرید یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است […]